Gràfiques Gimeval EVIGRAF és una empresa d’impressió amb una gran oferta de solucions gràfiques. Oferim un servei de producció integrat. Des del disseny i preparació d’originals fins a l’entrega del producte al seu destí.
Fem treballs de publicitat, catàlegs, carpetes, formularis, paper de carta, sobres, talonaris, targes, carpetes, cartells, adhesius, calendaris, agendes, revistes, llibres, impressió digital, serveis de disseny gràfic…
Tractem de donar un enfoc singular als encàrrecs per a resoldre les millors opcions d’acabat, prestacions i preu.
Treballem estretament amb els clients i dissenyadors per arribar a resultats òptims.

Dades de contacte
av. Mestre Serrano, 2 – apt. correus 156
46250 l’Alcúdia (València)
tel. 96 299 74 30
a/e gimeval@gmail.com
web www.gimeval.es